Perfect „Raz po raz” – XXX 2010 r.

słowa: Bogdan Olewicz
muzyka: Dariusz Kozakiewicz
album: XXX 2010r.