Enea PERFECT Tour, Wrocław

Zdjęcia: Janusz Gajdamowicz Radio Rodzina