Grzegorz Markowski – sesja do magazynu Twój Styl, listopad 2016

Fot. Hubert Komerski